7.11.11

RAYA GEORGIEVA FOUNDATION

Фондация „Рая Георгиева” е учредена през 2009 и регистрирана във регистрите на Варненския Окръжен съд през 2010. Нейните основни цели са да съхранява паметта за творчеството на художничката Рая Георгиева /1978-2009/, да подкрепя и дава възможност на младите творци да реализират идеите си, да създаде сцена за творчески диалог и експерименти. Фондация „Рая Георгиева” е основен организатор на международния фестивал за съвременно изкуство - contempo и образователната платформа contempo.lab стартирали през 2009. Дейностите си извършва с подкрепата и партньорството на младежки организации, варненските частни галерии, публични културни институции, журналисти,творци и културни активисти.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
RAYA GEORGIEVA FOUNDATION (RGF) was created in 2009 and it was registered in the records of the Varna Court in 2010.It main objectives are to keep the memory of the artist's talent and creativity of Raya Georgieva (1978-2009), to support young artists,to realize their ideas, to create a stage for dialogue and creative experimentation. Raya Georgieva Foundation is the organizer of contempo - the international contemporary art festival and contempo.lab - an educational platform for art management for arttists and culture workers.First edition started in 2009. The activities of RGF ware carried out with the support and partnership of youth formal and informal organizations, Varna`s private galleries, public cultural institutions, journalists, artists and cultural activists.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
контакти:
фондация "Рая Георгиева"
кв"младост" 146/4/70
Варна 9000
България
председaтел:
от 2009 до 2012 Д-р Маргарита Георгиева (1944-2012)
от 2012 Дора Дончева
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
контакти:
тел. (+359) 052 75 8821
e-mail: raya.foundation@gmail.com
web: http://www.rgfoundation.blogspot.com

фестивал contempo
www.contempovarna.org
артистичен директор:Дора Дончева
e-mail: dorabulart@gmail.com
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
contacts: 
Raya Georgieva Foundation
kv.Mladost 146/4/70
Varna/ 9000/ Bulgaria
presidents:
from 2009 until 2012 Dr.Margarita Georgieva (1944-2012)
since 2012 Dora Doncheva
phone: +35952 75 8821
e-mail: raya.foundation@gmail.com
http://www.rgfoundation.blogspot.com

contempo festival
www.contempovarna.org
artistic director:  Dora Doncheva
e-mail: dorabulart@gmail.com
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
детайли /details:
регистрация във ВОС/ Varna Court registration document № 199/03.05.2010;
булстат/tax No:175876720
банкова сметка/bank account No: BG 17 PRCB 9230 1033 12 3614;
Procredit Bank, Branch Varna-1; BIC • PRCBBGSF